Poľovnícka spoločnosť WAPITI

Poľovnícka spoločnosť WAPITI

IČO:

42344123

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť WAPITI

Dátum vzniku:

28.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prostějovská 44, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený