Poľovnícka spoločnosť Vrchár

Poľovnícka spoločnosť Vrchár

IČO:

42214262

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Vrchár

Dátum vzniku:

05.10.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovská Osada, Liptovská Osada, 03473

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510637 - Liptovská Osada

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený