Poľovnícka spoločnosť vlastníkov Tuhár - Ábelová

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov Tuhár - Ábelová

IČO:

37956426

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov Tuhár - Ábelová

Dátum vzniku:

27.08.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tuhár 134, Tuhár, 98512

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511943 - Tuhár

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený