Poľovnícka spoločnosť vlastníkov poľovných pozemkov PONIKVICA

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov poľovných pozemkov PONIKVICA

IČO:

36130222

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov poľovných pozemkov PONIKVICA

Dátum vzniku:

17.04.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Diviaky nad Nitricou 626, Diviaky nad Nitricou, 97225

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513962 - Diviaky nad Nitricou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený