Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Srnka Prašník

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Srnka Prašník

IČO:

42160600

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Srnka Prašník

Dátum vzniku:

09.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prašník 170, Prašník, 92211

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507466 - Prašník

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený