Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a pozemkov URBÁR LIEŠŤANY

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a pozemkov URBÁR LIEŠŤANY

IČO:

35675012

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy a pozemkov URBÁR LIEŠŤANY

Dátum vzniku:

26.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liešťany, Liešťany, 97227

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514144 - Liešťany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený