Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli

Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli

IČO:

42330939

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli

Dátum vzniku:

29.09.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koromľa 172, Koromľa, 07262

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522643 - Koromľa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený