Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

IČO:

37996088

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

Dátum vzniku:

11.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Pole 1, Veľké Pole, 96674

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517348 - Veľké Pole

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený