Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ

Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ

IČO:

37909185

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť VELIKÁ

Dátum vzniku:

27.05.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ul. mládeže 426/98, Dolný Hričov, 01341

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517526 - Dolný Hričov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený