Poľovnícka spoločnosť Úsvit

Poľovnícka spoločnosť Úsvit

IČO:

42339421

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Úsvit

Dátum vzniku:

21.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okružná 219, Stará Lesná, 05952

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523887 - Stará Lesná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený