Poľovnícka spoločnosť Urnica

Poľovnícka spoločnosť Urnica

IČO:

42170117

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Urnica

Dátum vzniku:

18.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kollárova 6/A, Svätý Jur, 90021

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107507989 - Svätý Jur

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený