Poľovnícka spoločnosť TOJOMA

Poľovnícka spoločnosť TOJOMA

IČO:

42211816

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť TOJOMA

Dátum vzniku:

10.09.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Farská 84, Horné Lefantovce, 95145

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233545635 - Horné Lefantovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený