Poľovnícka spoločnosť Strekov

Poľovnícka spoločnosť Strekov

IČO:

34077804

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Strekov

Dátum vzniku:

29.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Strekov 819, Strekov, 94137

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503550 - Strekov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený