Poľovnícka spoločnosť Stráne pri PD Bolešov

Poľovnícka spoločnosť Stráne pri PD Bolešov

IČO:

42378010

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Stráne pri PD Bolešov

Dátum vzniku:

02.06.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slavnica 99, Slavnica, 01854

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222557421 - Slavnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený