Poľovnícka spoločnosť STARHRAD

Poľovnícka spoločnosť STARHRAD

IČO:

36143090

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť STARHRAD

Dátum vzniku:

14.07.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka, 01324

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B558168 - Nezbudská Lúčka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený