Poľovnícka spoločnosť SOKOL

Poľovnícka spoločnosť SOKOL

IČO:

37868276

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SOKOL

Dátum vzniku:

01.10.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krížna 300, Černík, 94105

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503126 - Černík

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený