Poľovnícka spoločnosť VIA SLOVAKIA

Poľovnícka spoločnosť VIA SLOVAKIA

IČO:

42220165

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť VIA SLOVAKIA

Dátum vzniku:

12.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závodská cesta 10, Žilina, 01236

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený