Poľovnícka spoločnosť SLOVAKIA OVOREC

Poľovnícka spoločnosť SLOVAKIA OVOREC

IČO:

37997891

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SLOVAKIA OVOREC

Dátum vzniku:

03.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cerovo 9, Cerovo, 96252

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518239 - Cerovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený