Poľovnícka spoločnosť Školský revír Levice

Poľovnícka spoločnosť Školský revír Levice

IČO:

42118689

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Školský revír Levice

Dátum vzniku:

29.02.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koháryho 6, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený