Poľovnícka Spoločnosť SKALKA Prosné

Poľovnícka Spoločnosť SKALKA Prosné

IČO:

42274532

Obchodné meno:

Poľovnícka Spoločnosť SKALKA Prosné

Dátum vzniku:

20.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prosné 193, Udiča, 01801

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513741 - Udiča

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený