Poľovnícka spoločnosť Skala Inovec

Poľovnícka spoločnosť Skala Inovec

IČO:

42132975

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Skala Inovec

Dátum vzniku:

20.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vajnorská 83, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529346 - Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený