Poľovnícka spoločnosť Šíp Štúrovo

Poľovnícka spoločnosť Šíp Štúrovo

IČO:

42203848

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Šíp Štúrovo

Dátum vzniku:

24.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie sv. Imricha 17, Štúrovo, 94301

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503584 - Štúrovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený