Poľovnícka spoločnosť SEKÝL

Poľovnícka spoločnosť SEKÝL

IČO:

36075957

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SEKÝL

Dátum vzniku:

23.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čsl. tankistov 206, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529427 - Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený