Poľovnícka spoločnosť Salmone

Poľovnícka spoločnosť Salmone

IČO:

42113121

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Salmone

Dátum vzniku:

24.04.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Sokolom 19, Nitrianske Hrnčiarovce, 95101

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233556696 - Nitrianske Hrnčiarovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený