Poľovnícka spoločnosť Sádecké vrchy

Poľovnícka spoločnosť Sádecké vrchy

IČO:

42274826

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Sádecké vrchy

Dátum vzniku:

12.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Briestenné 1031, Pružina, 01822

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513601 - Pružina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený