Poľovnícka spoločnosť Rusovce

Poľovnícka spoločnosť Rusovce

IČO:

31807666

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Rusovce

Dátum vzniku:

19.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Balkánska 302/7, Bratislava - mestská časť Rusovce, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529494 - Bratislava - mestská časť Rusovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený