Poľovnícka spoločnosť ROŠTÚN

Poľovnícka spoločnosť ROŠTÚN

IČO:

42132541

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ROŠTÚN

Dátum vzniku:

16.01.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Strmý vŕšok 78, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529427 - Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený