POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Ratková

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Ratková

IČO:

42011191

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Ratková

Dátum vzniku:

28.12.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Repištia 262, Ratková, 98265

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328515370 - Ratková

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený