Poľovnícka spoločnosť RAI

Poľovnícka spoločnosť RAI

IČO:

42138779

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť RAI

Dátum vzniku:

28.01.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Revúcka 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82101

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený