Poľovnícka spoločnosť Prochot

Poľovnícka spoločnosť Prochot

IČO:

42010292

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Prochot

Dátum vzniku:

01.12.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prochot 86, Prochot, 96604

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517194 - Prochot

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený