Poľovnícka spoločnosť Priečne

Poľovnícka spoločnosť Priečne

IČO:

42412978

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Priečne

Dátum vzniku:

22.10.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sokolská 111, Závod, 90872

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504980 - Závod

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený