Poľovnícka spoločnosť PRIDUNAJSKO

Poľovnícka spoločnosť PRIDUNAJSKO

IČO:

30796351

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PRIDUNAJSKO

Dátum vzniku:

05.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jánošíková 694, Dunajská Lužná, 90042

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108545333 - Dunajská Lužná

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený