Poľovnícka spoločnosť pri AGROFARME Červený Kameň

Poľovnícka spoločnosť pri AGROFARME Červený Kameň

IČO:

42152780

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť pri AGROFARME Červený Kameň

Dátum vzniku:

07.09.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Červený Kameň 324, Červený Kameň, 01856

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222512931 - Červený Kameň

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený