Poľovnícka spoločnosť PRÁTEL

Poľovnícka spoločnosť PRÁTEL

IČO:

37854933

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PRÁTEL

Dátum vzniku:

16.04.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Lovce 624, Veľké Lovce, 94142

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503631 - Veľké Lovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený