Poľovnícka spoločnosť POTOK

Poľovnícka spoločnosť POTOK

IČO:

45022780

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POTOK

Dátum vzniku:

25.08.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lukovištia 220, Lukovištia, 98026

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515175 - Lukovištia

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený