Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany

Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany

IČO:

37984608

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany

Dátum vzniku:

15.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Popudinské Močidľany 64, Popudinské Močidľany, 90861

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504670 - Popudinské Močidľany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený