Poľovnícka spoločnosť POLONINA

Poľovnícka spoločnosť POLONINA

IČO:

37878573

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POLONINA

Dátum vzniku:

20.09.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

1. mája 2055/7, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený