Poľovnícka spoločnosť Podstráň

Poľovnícka spoločnosť Podstráň

IČO:

37806661

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Podstráň

Dátum vzniku:

02.05.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 18, Pukanec, 93505

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502693 - Pukanec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený