Poľovnícka spoločnosť Pod Magosom

Poľovnícka spoločnosť Pod Magosom

IČO:

42409624

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Pod Magosom

Dátum vzniku:

21.07.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 30, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598186 - Košice - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený