Poľovnícka spoločnosť Petrovská dolina Bytča

Poľovnícka spoločnosť Petrovská dolina Bytča

IČO:

42064368

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Petrovská dolina Bytča

Dátum vzniku:

01.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hliník nad Váhom 256, Bytča, 01401

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517461 - Bytča

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">