Poľovnícka spoločnosť Ostrá - Laz

Poľovnícka spoločnosť Ostrá - Laz

IČO:

42011710

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Ostrá - Laz

Dátum vzniku:

16.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Klokočova 736, Hnúšťa, 98101

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514829 - Hnúšťa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený