Poľovnícka spoločnosť Osečná

Poľovnícka spoločnosť Osečná

IČO:

42377862

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Osečná

Dátum vzniku:

02.06.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kolačno 2, Kolačno, 95841

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225543055 - Kolačno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený