Poľovnícka spoločnosť Orechová Potôň

Poľovnícka spoločnosť Orechová Potôň

IČO:

42404070

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Orechová Potôň

Dátum vzniku:

29.06.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Orechová Potôň 326, Orechová Potôň, 93002

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501859 - Orechová Potôň

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený