Poľovnícka spoločnosť Orava

Poľovnícka spoločnosť Orava

IČO:

50038257

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Orava

Dátum vzniku:

14.09.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Československej armády 1861/2A, Dolný Kubín, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509540 - Dolný Kubín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený