Poľovnícka spoločnosť ,,NIMROD VEĽKÝ CETÍN

Poľovnícka spoločnosť ,,NIMROD VEĽKÝ CETÍN

IČO:

42333164

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ,,NIMROD VEĽKÝ CETÍN

Dátum vzniku:

25.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Za humnami 684, Veľký Cetín, 95105

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500895 - Veľký Cetín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený