Poľovnícka spoločnosť NATUR

Poľovnícka spoločnosť NATUR

IČO:

42334501

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť NATUR

Dátum vzniku:

22.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Semerovce 109, Dolné Semerovce, 93585

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502189 - Dolné Semerovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený