POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ MURÁŇ

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ MURÁŇ

IČO:

31785298

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ MURÁŇ

Dátum vzniku:

17.12.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plynárenská 2/a, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82109

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený