Poľovnícka spoločnosť MONOSA

Poľovnícka spoločnosť MONOSA

IČO:

31809171

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť MONOSA

Dátum vzniku:

24.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šiatorská Bukovinka 57, Šiatorská Bukovinka, 98558

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511862 - Šiatorská Bukovinka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený