Poľovnícka spoločnosť Medovarce - Habrovík 96265 Hontianske Nemce

Poľovnícka spoločnosť Medovarce - Habrovík 96265 Hontianske Nemce

IČO:

42196531

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Medovarce - Habrovík 96265 Hontianske Nemce

Dátum vzniku:

25.10.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Medovarce 43, Medovarce, 96265

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518646 - Medovarce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený