Poľovnícka spoločnosť MAGNUM

Poľovnícka spoločnosť MAGNUM

IČO:

42332541

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť MAGNUM

Dátum vzniku:

11.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kamenná 120, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený